Google+
13711

خانواده لیاژی - قسمت ۱۲

 مرگ ناگهانی (جیان پدرو)، حین تولد ۱۷ سالگی (میکول )در ویلای (لیاجی )باعث شد که علنا (اما )سرپرست  خانواده شود .در مراسم خاکسپاری و وقتی بنظر میرسید که همه چیز از بین رفته، (ماریوس )باز میگردد .او برای سرقت از خانواده، با پول های صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت فرار نکرده بود؛ در اصل با این پول، نوعی قمار  درصد از 51 انجام داده بود .با یک اقدام جسورانه مالی، او بازار را دستکاری کرد و قیمت سهام را پایین اورد و سپس سهام کل شرکت را خریداری کرد .به کمک او، (اما) میتواند هولدینگ را نجات دهد . کیسه آب (میکول )پاره میشود و زمان زایمان وی نیز فرا میرسد تا قطعات پازل این خانواده کنار هم قرار بگیرند .اما این پازل هنوز کلی قطعات گمشده و قطعات اضافی دارد که در جای درست قرار نگرفته اند .در میان این هرج و مرج، (کلارا )متولد میشود .وقتی (آگوستینو )به کشتی (آمریگو وسپوچی )باز میگردد، (اما )که هنوز در بیمارستان و 
کنار (میکول )بود، اعلام میکند که او نیز باردار است
(آگوستینو )میپرسد که آیا این بچه، بچه خودش است؟ و (اما )با عصبانیت میگوید که نباید دوباره این موضوع را شروع کند. 
(وانی)، راننده (جیان پدرو)، راوی تمام این داستان است .او هم در این لحظه، آنجا بود و تظاهر میکرد که خوابیده، ولی چشمانش را باز میکند و توضیح میدهد که چرا این داستان ۹ ماهه از بارداری و زندگی، را نوشته .او میتوانسته  نام این داستان را "بیماری خانوادگی" بگذارد، چرا که همه خانواده ها همانند یک بیماری اند که نیازمند درمان است.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE