Google+
داستان زندگی من

داستان زندگی من

پخش بعدی
هر آدمی قصه‌ای دارد و هر قصه‌ای مانند یک کتاب نوشته نشده است. در این مجموعه همراه با مسیح علینژاد داستان زندگی افرادی را بازگو خواهیم کرد که ممکن است قدرت و انگیزه زندگی را در شما قویتر کنند بیشتر ببینید...

هر آدمی قصه‌ای دارد و هر قصه‌ای مانند یک کتاب نوشته نشده است. در این مجموعه همراه با مسیح علینژاد داستان زندگی افرادی را بازگو خواهیم کرد که ممکن است قدرت و انگیزه زندگی را در شما قویتر کنند.

هر آدمی قصه‌ای دارد و هر قصه‌ای مانند یک کتاب نوشته نشده است. در این مجموعه همراه با مسیح علینژاد داستان زندگی افرادی را بازگو خواهیم کرد که ممکن است قدرت و انگیزه زندگی را در شما قویتر کنند.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE